Bookhus inneholder følgende egenskaperPresentasjon av dine hytter/leiligheter på nett
Husene presenteres på deres egen versjon av Bookhus som ligger klar på internett. Brukerne kan logge seg direkte inn eller via deres intranett. Der vil hyttene/leilighetene presenteres med bilder, beskrivelse, kjøreveiledning og et kart (google maps) Vi setter opp denne slik at den gjenspeiler deres egen hjemmeside og inkluderer logo etc.

Brukerlogin og direkte booking/reservasjon
I systemet er det mulighet for at brukerne kan opprette seg selv som bruker og deretter booke og reservere. Man har også her oversikt over sine egne bookinger og når det er ledig, dvs mulighet for å booke.Man kan også lage egne regler for pensjonister eller andre typer brukere. Brukerne har sin egen side, hvor de, når de er logget inn, kan ha oversikt over hva de har reservert samt selv printe ut leiebevis, brosjyrer, kjøreveiledning til hytten etc

Loddtrekning
Systemet inneholder en komplett loddtrekningsmodul hvor man som administrator definerer både regler og perioder tilknyttet denne. Administratoren bestemmer hvordan loddtrekningen skal gjennomføres og selve trekningen utføres ved et enkelt klikk hvorpå systemet automatisk velger vinnerne. Det er mange innstillingsmuligheter og systemet gir direkte beskjed til vinner og "taper"

Rapportmodul
Du har adgang til rapportmodulen, hvor det blant annet er mulig å generere og skrive ut leiebevis i forbindelse med den enkelte reservasjon. Systemet holder selv styr på hvilke reservasjoner, som allerede er generert og printet. Du kan også her få diverse statistikker med informasjon om utleiefrekvens , beleggsoversikt, reservasjonsoversikt med kommentarer eller eksempelvis de totale leieinntektene over en gitt periode.

Oversikt over innbetalinger/slettede reservasjoner
Systemet hjelper deg med å holde styr på, hvem som har innbetalt depositum og leie, samt gir deg beskjed om en bruker har angret sin reservasjon (også nyttig ift vask, klargjøring etc etc)

Betaling med kort
Man kan enkelt tilkoble kreditkort-betaling til systemet. Systemet sørger selv for at holde styr på hvem som har betalt og ikke, løsningen refunderer direkte tilbake til kredittkortet ved sletting av reservasjoner og sender også automatisk leiebekreftelser via mail, når innbetalingen er foretatt.

Administrator
Som administrator av systemet kan du enkelt opprette nye brukere, booke for dem, samt slette de igjen. Du har mulighet for å låse perioder helt ned til en enkelte dager i forbindelse med, at det eksempelvis kommer håndtverkere og du har et godt overblikk over alt som skjer i systemet via den omfattende administrasjonsmodulen. Selve opprettelsen av nye hytter/leiligheter og redigering av de enkelte sider i hele systemet er enkelt og det kan gjøres av dere selv. Du kan uploade bilder, dokumenter, lyd og video til bru overalt på siden, hvor det kan passe.

Minimal administration
Erfaringene fra brukerne av systemet er at tiden benyttet til å administrere utleie av hytter og leiligheter minker betraktelig. dette med bakgrunn i at brukerne nå selv får mulighet til å reservere og betale direkte, de booker og prioriterer deres ønsker i loddtrekningsperioder, samt ikke minst selv sjekker når det er ledig. Systemet settes opp med flere automatiserte funksjoner så som automatisk utsendelse av bekreftelser ved reservering og betaling.

Enkelt i bruk
Systemet er generelt meget enkelt i bruk og er oppbygd på en måte slik at alle skal kunne forstå hvordan det fungerer. I tillegg til at vi hjelper dere med oppsett av systemet med hensyn til priser, tekster og bilder etc., får dere ved oppstart opplæring og introduksjon til hele systemet slik at dere enkelt er med fra starten av.

Implementering, drift & backup
Vi sørger for at systemet alltid er tilgjengelig døgnet rundt, samt at de daglig tas backup av alle registrerte data. Hele siden og alle data er krypterte og derfor underlagt høy sikkerhet. Systemet kjører i skyen på våre servere og krever derfor ingen installasjon!